Heden

Waardestelling
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE):schrijft in haar openbare register over het park: “de aanleg van het overpark als ‘ferme ornie’, één van de weinige bewaard gebleven in haar soort in Nederland”
Bron:  https://cultureelerfgoed.nl/sterreschans
Rijksdienst
Eigendom
Hofstede Sterreschans B.V. is eigendom van F.A. Doude Troostwijk (1933), gepensioneerd bankier, doet cultuurhistorisch beheer.
Zijn zoon Michiel (watertechnoloog) is directeur van de NSW B.V en is als opvolgende generatie de gangmaker richting de nieuwe toekomst.

Beheer
In het beheer zijn een aantal grote optimalisatieslagen gemaakt. Arbeidsintensief handwerk is sterk terug gedrongen. Zo is bijvoorbeeld plantgoed dicht langs sloten verplaatst, waardoor deze met een trekker met zijarm in plaats van een bosmaaier (handwerk) zijn te maaien. Dit scheelt enorm veel tijd en dus kosten. Paden worden gemaaid en schoongezogen waardoor op den duur het gras langzamer groeit en de paden minder vaak hoeven te worden gemaaid. Door minder rottend materiaal blijft hierdoor de toplaag van het pad harder, wat vooral na veel regen de toegankelijkheid ten goede komt.
Doordat eerst de sneeuwklokjes goed moeten afsterven en het broedseizoen wordt gerespecteerd, vindt de eerste maaibeurt vrij laat plaats, na 25 mei. Bij de eerste maaibeurt staat gras/brandnetels/fluitenkruid/riet al gauw 1 meter hoog en liggen er veel takken op de grond. Alleen een sterke en wendbare grasmaaier is in staat om de 10ha park in een paar weken te maaien.

Financieel
Instandhoudingskosten van park en boerderij zijn schrikbarend hoger dan de inkomsten. De afgelopen tientallen jaren was de boeren hoeve zwaar verlieslatend verpacht door een door de rijksoverheid opgelegde gemaximaliseerde pachtprijs van 6000 euro per jaar. Na enkele jaren van inspanning, is hier in 2015 een einde aan gekomen. Aan een nieuwe toekomst wordt gewerkt. Het boerderij complex is gerestaureerd en is beschikbaar voor zakelijke verhuur. Om tot een sluitende exploitatie te komen, lopen er gesprekken met de overheid om een aantal bouwkavels in parksetting onder erfpacht te mogen ontwikkelen.

Deutz trekker

De jaren 70 trekker loopt tegen het einde van zijn technische levensduur en moet worden vervangen.

Openstellingsregels:
Hofstede Sterreschans is een opengestelde buitenplaats.
Openstelling tussen zonsopgang en zonsondergang.
Het is niet toegestaan buiten de paden te komen.
Fietsen (parkeren in stalling naast oprit naar boerderij) & auto’s verboden.
Meenemen van goederen verboden.
Wandelaars parkeren hun auto buiten het terrein.
Honden aan de lijn.
(De boerderij is op afspraak te bezoeken.)