Toekomst

Hofstede Sterreschans is een waardevol stukje cultuurhistorie. Om Hofstede Sterreschans in de toekomst als voor publiek opengesteld landschapspark te kunnen en willen behouden is een licht positieve exploitatie noodzakelijk. Huidige exploitatie draait op het pensioen van de eigenaar. Deze afhankelijkheid is niet duurzaam en strijdig met het nieuwe rijksbeleid, namelijk dat het geld voor instandhouding ter plekke moet worden verdiend. Op dit moment worden stappen gezet om dit te bereiken.
De boerderij zal na restauratie een nieuwe, meer rendabele, bestemming krijgen, waardoor hij, na afbetalen restauratie, kan bijdragen aan de onderhoudskosten van het publiek toegankelijke park. Dit zal echter nog niet genoeg zijn. Om instandhouding op lange termijn veilig te stellen, wordt samen met de overheid en enkele adviseurs, aan extra economische dragers gewerkt. De gedachte is om enkele huizen onder erfpacht in parksetting toe te voegen, waarbij de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt.

‘Behoud door Ontwikkeling’  en  ‘Meer Reuring, geen Kermis’,  zijn de leidmotieven.
Zodra hier inhoudelijk meer duidelijk over is, zullen wij u informeren.

Een eenmalige subsidie uit het Parelfonds van de Provincie Utrecht  draagt bij aan de nieuwe toekomst.
Link naar het Parelfonds op de website van de Provincie Utrecht logo_provincie_utrecht