Nieuw toegangshek is af (vervolg)

Zaterdag 25 oktober 2014 is het eerste gat van 50 x 50 x 80 cm door puin en klei gegraven. Dinsdag 28 oktober is hier de eerste paal (weegt ongeveer 90 kg) met 9 zakken van 25 kg. beton in vastgezet.
Zaterdag 29 november 2014 is het eerste hek gemonteerd op de gereed staande paal. Het 2e hek is voor de exacte maatvoering op klossen naast 1e hek gezet. Vervolgens is de tweede paal op zijn plek gezet, geschoord en met 275 kg beton vastgezet. Na uitharden is het tweede hek aan de paal vastgezet. Voorjaar 2015 worden nog mantelbuizen voor verlichting en irrigatie ingegraven.

gat voor paal 1 van hek

Paal 1 van 2 van nieuw

 

P1030408