Gras scheuren & mais oogsten.

Groeiseizoen 2019 is een begin gemaakt met het scheuren van het gras van alle weilanden. Lees, het vernieuwen van de grasmat ( bestond uit o.a. Witbol = hooikoorts opwekkend), naar een betere kwaliteit grasland. Dit is een normale agrarische praktijk en wordt in 2020 voortgezet.

Er zijn in wezen 2 routes:
– grasmat dood spuiten, na 4 weken frezen, egaliseren en nieuw gras inzaaien.
– grasmat frezen, mais inzaaien, mais oogsten, terrein frezen/egaliseren, gras inzaaien.

De pachter van Hofstede Sterreschans koos voor de mais-route, die kent meerdere voordelen:
– milieuvriendelijk, geen gifgebruik,
– mais wortelt erg diep en daardoor wordt de bodemstructuur en bodemsamenstelling verbeterd,  
– de te oogsten mais is voer voor de koeien.

De nieuwe grasmat bestaat uit een variatie van grassoorten. Hierdoor bevat het gras veel meer voedingswaarde (natuurlijk eiwit) dan het oude.
Door het gebruik van natuurlijke eiwitten (de boer hoeft geen eiwit van externe bronnen aan te kopen), veranderd de samenstelling van de mest zodanig, dat bovengronds uitrijden/sproeien wordt toegestaan. Vroeger werd het ook zo gedaan. Door een veel betere mestverdeling over het gras dan bij injecteren/uitgieten, ontstaat een gezondere grasmat & bodemleven. Bij injecteren/uitgieten in smalle geconcentreerde stroken mest, ontstaan lokaal zulke hoge concentraties mest, dat dit de grasgroei initieel zelfs remt. Uitsproeien heeft ook een direct positief effect op de foeragerende dieren ( o.a. weidevogels) op de percelen van Hofstede Sterreschans.
Na een droge zomer en een paar natte weken is in oktober 2019 de mais geoogst.

Nabericht [jan20]:
Door de vervolgens nog nattere periode is het onmogelijk gebleken meteen na de oogst het terrein te egaliseren en in te zaaien. In de winter is de bodem te koud en kiemt gras niet meer. Gras inzaaien gaat voorjaar 2020 gebeuren.


Pure power aan het werk! 450 PK maishakselaar en 150 PK trekker met opvangkar.
Hakselaar en opvangkar.
Ja, uw beheerder, eens opgeleid tot ingenieur, wordt altijd blij van pure power!
Nabij de Rijksstraatweg wordt de oogst meteen in transport containers overgeladen en afgevoerd.