Hofstede Sterreschans en de waterstof-economie…..

In 1815 kocht koopman Adriaan Paets van Troostwijk de buitenplaats Sterreschans. Hij trok zich terug uit zijn werkzame leven en besteedde tijd en geld aan het doen van wetenschappelijk onderzoek.
Adriaan deed samen met Rudolph Deiman onderzoek met de elektriseermachine en leverde het bewijs dat water met elektriciteit in de elementen waterstof en zuurstof is te splitsen en weer terug tot water kan reageren. Zij zijn daarmee de uitvinders van wat bekend staat als elektrolyse.
(Ook vonden ze lachgas als narcose gas en de syntheseroute voor de grondstof van PVC plastic uit. Adriaan publiceerde als eerste over de invloed van groen op luchtkwaliteit.)
Er lopen proeven om met windenergie op zee met die opgewekte stroom middels elektrolyse, het zeewater in waterstof te splitsen en zo energie op te slaan in de vorm van waterstof.

17 december 2019 Historisch Nieuwsblad scheurkalender: waterstofauto.

Wetenschappelijk artikel over elektrolyse.

Video (1 minuut) over electrolyse op School TV:
https://schooltv.nl/video/de-elektriseermachine-het-opwekken-van-elektriciteit/#q=elektriseermachine

Maaien en sneeuwklokjes…

Zaterdag 18 januari is door het Hofstede Sterreschans beheerteam het besluit genomen om tot het voorjaar niet meer te maaien.
Door het extreem natte weer sinds dit najaar was het telkens te nat. De sterke benodigde maaimachines wegen minimaal 2.000kg en beschadigen een nat terrein te veel. Hoe later je in het najaar maait, hoe lager het gras in het vroege voorjaar. Bloeiende bollen vallen in laag gras meer op.
Inmiddels staan de sneeuwklokjes boven de grond en beginnen de eerste narcissen te bloeien. Maaien is niet meer mogelijk.
Helaas zullen de bollen dit jaar door het hogere gras in delen van het park dus minder opvallen….. Het zij zo, het weer is grillig.
Niet getreurd, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen!!

Ongeplande bijkomstigheid is dat niet meer kunnen maaien, voor een klein deel is weg te strepen tegen de extreme, ook niet geplande, water geef kosten van zomer 2019. Die bedroegen ongeveer €20.000……

Gras scheuren & mais oogsten.

Groeiseizoen 2019 is een begin gemaakt met het scheuren van het gras van alle weilanden. Lees, het vernieuwen van de grasmat ( bestond uit o.a. Witbol = hooikoorts opwekkend), naar een betere kwaliteit grasland. Dit is een normale agrarische praktijk en wordt in 2020 voortgezet.

Er zijn in wezen 2 routes:
– grasmat dood spuiten, na 4 weken frezen, egaliseren en nieuw gras inzaaien.
– grasmat frezen, mais inzaaien, mais oogsten, terrein frezen/egaliseren, gras inzaaien.

De pachter van Hofstede Sterreschans koos voor de mais-route, die kent meerdere voordelen:
– milieuvriendelijk, geen gifgebruik,
– mais wortelt erg diep en daardoor wordt de bodemstructuur en bodemsamenstelling verbeterd,  
– de te oogsten mais is voer voor de koeien.

De nieuwe grasmat bestaat uit een variatie van grassoorten. Hierdoor bevat het gras veel meer voedingswaarde (natuurlijk eiwit) dan het oude.
Door het gebruik van natuurlijke eiwitten (de boer hoeft geen eiwit van externe bronnen aan te kopen), veranderd de samenstelling van de mest zodanig, dat bovengronds uitrijden/sproeien wordt toegestaan. Vroeger werd het ook zo gedaan. Door een veel betere mestverdeling over het gras dan bij injecteren/uitgieten, ontstaat een gezondere grasmat & bodemleven. Bij injecteren/uitgieten in smalle geconcentreerde stroken mest, ontstaan lokaal zulke hoge concentraties mest, dat dit de grasgroei initieel zelfs remt. Uitsproeien heeft ook een direct positief effect op de foeragerende dieren ( o.a. weidevogels) op de percelen van Hofstede Sterreschans.
Na een droge zomer en een paar natte weken is in oktober 2019 de mais geoogst.

Nabericht [jan20]:
Door de vervolgens nog nattere periode is het onmogelijk gebleken meteen na de oogst het terrein te egaliseren en in te zaaien. In de winter is de bodem te koud en kiemt gras niet meer. Gras inzaaien gaat voorjaar 2020 gebeuren.


Pure power aan het werk! 450 PK maishakselaar en 150 PK trekker met opvangkar.
Hakselaar en opvangkar.
Ja, uw beheerder, eens opgeleid tot ingenieur, wordt altijd blij van pure power!
Nabij de Rijksstraatweg wordt de oogst meteen in transport containers overgeladen en afgevoerd.

Rooien zieke essen

Op dinsdag 24 oktober startte van Weert Rondhout met het verwijderen van zieke essen in het zuidelijk deel van het park. Zij bezitten oa iets kleiner materiaal, met  lagere bodemdruk, om een dergelijk werk zonder al te veel schade uit te kunnen voeren. Zie foto’s onderaan.
Door de essentaksterfte ziekte, die door Nederland trekt, zijn wij genoodzaakt dit te doen. Zieke essen zijn volledig onvoorspelbaar, takken breken spontaan af. Gelukkig staat er al heel veel onderbeplanting, die de gaten op zal vullen cq die door meer licht nu echt de kans krijgt volwassen te worden. De een zijn brood….., is de ander zijn kans! Daar waar het wel te open wordt, zijn wij van plan om de komende jaren nieuw plantgoed te planten.
Dit dunnings-werk is eind 2016 bij de Boswet autoriteit aangemeld en is door de provincie Utrecht goedgekeurd.
Om schade aan fietspad en terrein maximaal te voorkomen, legt de aannemer veel stalen rijplaten (4-5 vrachtauto’s vol). Het gebruik van het fietspad is met de gemeente afgestemd. Zij stelden geplanned onderhoud aan het fietspad iets uit en voeren dat na de rooiwerkzaamheden alsnog uit. De aannemer zal buiten de spits, voor zover aanwezig (vanaf de pont gaat menig scholier direct naar Breukelen), hout over het fietspad uitrijden. Achter de bushalte wordt in overleg met de provincie en Utrechts Landschap een tijdelijke houtopslag gemaakt (rijplaten gelegd en paaltjes tijdelijk verwijderd). Afhankelijk van het weer, zullen de werkzaamheden 3-4 weken duren, waarbij het zwaartepunt van het werk in het park ligt.
Het zuidelijk deel van het park is gedurende de rooiwerkzaamheden afgesloten voor bezoekers. Enige overlast op het fietspad is niet te vermijden, bij voorbaat excuses hier voor. Natte rijplaten kunnen glad zijn, de aannemer plaatste borden.
Update: De werkzaamheden zijn eind november 2017 afgerond. Het park is enorm opgeknapt.

Staatsbosbeheer heeft een webpagina met meer info, zie:
informatie essen taksterfte ziekte
In Utrecht zijn ook veel essen ziek, 82% van de essen is aangetast, zie: 
nieuwsbericht DUIC over zieke essen

Info Wageningen Universiteit: zie hier