Gras scheuren & mais oogsten.

Groeiseizoen 2019 is een begin gemaakt met het scheuren van het gras van alle weilanden. Lees, het vernieuwen van de grasmat ( bestond uit o.a. Witbol = hooikoorts opwekkend), naar een betere kwaliteit grasland. Dit is een normale agrarische praktijk en wordt in 2020 voortgezet.

Er zijn in wezen 2 routes:
– grasmat dood spuiten, na 4 weken frezen, egaliseren en nieuw gras inzaaien.
– grasmat frezen, mais inzaaien, mais oogsten, terrein frezen/egaliseren, gras inzaaien.

De pachter van Hofstede Sterreschans koos voor de mais-route, die kent meerdere voordelen:
– milieuvriendelijk, geen gifgebruik,
– mais wortelt erg diep en daardoor wordt de bodemstructuur en bodemsamenstelling verbeterd,  
– de te oogsten mais is voer voor de koeien.

De nieuwe grasmat bestaat uit een variatie van grassoorten. Hierdoor bevat het gras veel meer voedingswaarde (natuurlijk eiwit) dan het oude.
Door het gebruik van natuurlijke eiwitten (de boer hoeft geen eiwit van externe bronnen aan te kopen), veranderd de samenstelling van de mest zodanig, dat bovengronds uitrijden/sproeien wordt toegestaan. Vroeger werd het ook zo gedaan. Door een veel betere mestverdeling over het gras dan bij injecteren/uitgieten, ontstaat een gezondere grasmat & bodemleven. Bij injecteren/uitgieten in smalle geconcentreerde stroken mest, ontstaan lokaal zulke hoge concentraties mest, dat dit de grasgroei initieel zelfs remt. Uitsproeien heeft ook een direct positief effect op de foeragerende dieren ( o.a. weidevogels) op de percelen van Hofstede Sterreschans.
Na een droge zomer en een paar natte weken is in oktober 2019 de mais geoogst.

Nabericht [jan20]:
Door de vervolgens nog nattere periode is het onmogelijk gebleken meteen na de oogst het terrein te egaliseren en in te zaaien. In de winter is de bodem te koud en kiemt gras niet meer. Gras inzaaien gaat voorjaar 2020 gebeuren.


Pure power aan het werk! 450 PK maishakselaar en 150 PK trekker met opvangkar.
Hakselaar en opvangkar.
Ja, uw beheerder, eens opgeleid tot ingenieur, wordt altijd blij van pure power!
Nabij de Rijksstraatweg wordt de oogst meteen in transport containers overgeladen en afgevoerd.

Rooien zieke essen

Op dinsdag 24 oktober startte van Weert Rondhout met het verwijderen van zieke essen in het zuidelijk deel van het park. Zij bezitten oa iets kleiner materiaal, met  lagere bodemdruk, om een dergelijk werk zonder al te veel schade uit te kunnen voeren. Zie foto’s onderaan.
Door de essentaksterfte ziekte, die door Nederland trekt, zijn wij genoodzaakt dit te doen. Zieke essen zijn volledig onvoorspelbaar, takken breken spontaan af. Gelukkig staat er al heel veel onderbeplanting, die de gaten op zal vullen cq die door meer licht nu echt de kans krijgt volwassen te worden. De een zijn brood….., is de ander zijn kans! Daar waar het wel te open wordt, zijn wij van plan om de komende jaren nieuw plantgoed te planten.
Dit dunnings-werk is eind 2016 bij de Boswet autoriteit aangemeld en is door de provincie Utrecht goedgekeurd.
Om schade aan fietspad en terrein maximaal te voorkomen, legt de aannemer veel stalen rijplaten (4-5 vrachtauto’s vol). Het gebruik van het fietspad is met de gemeente afgestemd. Zij stelden geplanned onderhoud aan het fietspad iets uit en voeren dat na de rooiwerkzaamheden alsnog uit. De aannemer zal buiten de spits, voor zover aanwezig (vanaf de pont gaat menig scholier direct naar Breukelen), hout over het fietspad uitrijden. Achter de bushalte wordt in overleg met de provincie en Utrechts Landschap een tijdelijke houtopslag gemaakt (rijplaten gelegd en paaltjes tijdelijk verwijderd). Afhankelijk van het weer, zullen de werkzaamheden 3-4 weken duren, waarbij het zwaartepunt van het werk in het park ligt.
Het zuidelijk deel van het park is gedurende de rooiwerkzaamheden afgesloten voor bezoekers. Enige overlast op het fietspad is niet te vermijden, bij voorbaat excuses hier voor. Natte rijplaten kunnen glad zijn, de aannemer plaatste borden.
Update: De werkzaamheden zijn eind november 2017 afgerond. Het park is enorm opgeknapt.

Staatsbosbeheer heeft een webpagina met meer info, zie:
informatie essen taksterfte ziekte
In Utrecht zijn ook veel essen ziek, 82% van de essen is aangetast, zie: 
nieuwsbericht DUIC over zieke essen

Info Wageningen Universiteit: zie hier

Bliksem inslag in oude eik

Op vrijdag 29 september 2017 sloeg bij onweer rond 20:00 de bliksem in een ruim 100 jaar oude eik. De sapstroom van een boom, cambium, waardoor voedingstoffen en water gaan en jaarlijks de boom dikker maakt (jaarringen),  zit net onder de bast. Deze relatief zachte en natte houtvezel geleid de stroom het beste. Daarnaast loopt hoogspanning graag langs de buitenkant van een geleider. Door de enorme hoge spanning van rond de 1 miljoen volt ontplofte een klein deel van de met water gevulde cellen en natte bast doordat het water meteen aan de kook raakte en drukte de vrijkomende stoom de bast van de stam. Het cambium is oppervlakkig beschadigd. Het is de verwachting dat dit zich herstelt. Wel zal jaren lang te zien zijn dat de bast is beschadigd geraakt. Dit beschadigde spoor loopt licht draaiend rond de boom tot aan een zijtak op zeg 3/4 van de hoogte van de boom door.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambium
http://www.helgavanleur.nl/Columns/13/feiten-en-fabels-over-donder-en-bliksem

Boom vellen (=tree felling)

Na verwijderen van een met kluit en al in een beuk omgewaaide es, werd 10 meter verderop een potentieel gevaarlijk exemplaar gevonden en verwijderd.
De zager is Michiel DvT.

Hierbij de directe YouTube link voor eventuele `Apple weigeringen`: https://youtu.be/P617d7ogiek

Het lijkt een doorgegroeide hakhoutstommel te zijn. Oorspronkelijk werd deze stronk voor hakhout-productie telkens afgezet en is na niet meer afzetten, uiteindelijk als boom doorgegroeid. Dat zijn meestal ‘zwakke broeders’. Naast een gat onderin, blijkt 20cm diameter van de kern van de stam over de eerste 1,5 lengte volledig rot te zijn. Zie bruine plek bij omvallen.
Omdat essen zo hard groeien, worden van buiten zichtbare tekenen van beschadiging of rot, vaak snel overgroeid en zie je ze bij een snelle blik vaak niet meer. Inspectie is niet alleen tijdrovend, het is slechts mogelijk voor zeg de eerste 5-10 meter van de stam. Essen blijken onvoorspelbaar, er kan zo maar een ogenschijnlijk gezonde tak uit vallen. En dan zwijgen we over de invloed van de essentaksterfte-ziekte die door NL trekt.