Biologische bestrijding eikenprocessierups.

Zaterdag 15 februari 2020 zijn door de imker van Hofstede Sterreschans 12, door hem zelf gemaakte nestkastjes, langs de laan naar het ARK opgehangen. Dank!
De kastjes hebben een maatvoering waar koolmezen dol op zijn. De daar hopelijk gaan broedende koolmezen, zijn dol op de eikenprocessierups. Iedere rups die zij opeten, is minder potentiële overlast. Ondanks dat de eiken langs het ARK vol met de eikenprocessierups zitten, heeft Hofstede Sterreschans nauwelijks last. Wij vermoeden dat dit door de grote biodiversiteit in het park komt.

In combinatie met een ander maaibeheer per 2020 voor deze ARK-laan, hoopt Hofstede Sterreschans het aantal eikenprocessierupsen ook langs deze laan op biologische wijze nog verder terug te dringen. Door de hardere en drogere grondslag, ontwikkelt fluitenkruid zich hier minder. Ook doen bolletjes als sneeuwklokjes het daar minder goed. Winter 2019/2020 zijn wederom bollen aangeplant. Ook deze lokken insecten en wel vroeger in het seizoen dan ander bloeiend gewas, namelijk als de eikenprocessierups ook weer tot leven komt.

Per voorjaar 2020 zal deze laan nog minder dan voorheen worden gemaaid. De gedachte is om in mei/juni alleen het wandelpad, de struiken en een pad langs de noordelijke slootkant vrij te maaien. Langs die noordelijke sloot wordt het gewas anders zo hoog, dat het risico om daar later in het seizoen, bij uitmaaien van de slootkant, in de sloot te rijden, onnodig groot wordt. Je ziet de slootkant dan echt niet meer…
Zonder maaibeurt blijven de eiken in hoog gras/gewas staan, vol met hun biologische vijanden. Als de rupsen zich gaan ontwikkelen, komen ze zo hopelijk meer biologische vijanden tegen. De slootkanten maaien we vermoedelijk op zijn laatst pas tegen de winter.

In het overgrote deel van het park is de eikenprocessierups in nog veel mindere mate aanwezig. Vermoedelijk omdat daar nog veel meer (bloeiende) (on)kruiden/planten/struiken zijn, waar de biologische vijand van de eikenprocessierups graag op leeft en zo dichter bij de eikenprocessierups is. Als die ‘biologie’ het daar goed heeft, gaat die niet zondermeer een paar honderd meter verderop naar die ARK laan kijken. Waarom zouden ze?

De kastjes zijn gemaakt van resthout uit de bouwwereld.
Circulaire economie, al eeuwen op Hofstede Sterreschans!

Laan naar het ARK met 12 mezenkasten.
Detailopname: geheel van resthout uit de bouw gemaakte kasten.
Schitterend vakwerk van een oud timmerman!
Bijenkasten dragen bij aan de bestuiving.
Het hele jaar door bloeit er van alles, waardoor er voedsel voor de bijen in overvloed is.

Stormschade Ciara

Ciara is uitgeraasd.
De schade in het park van Hofstede Sterreschans beperkt zich gelukkig tot afgewaaide takken en 1 omgewaaide es.
Maar net goed ging de enige boom die omwaaide. Een es. Hij kwam op onze inrit en niet op het fietspad of de Rijksstraatweg. Ook hier deed de essentaksterfteziekte snel haar werk. Afgelopen zomer is hij nog gecontroleerd en toen zat er nog geen zwam op. Zie rechts van de stam. De voet is al rot. De foto’s spreken voor zich. Zie de iets gestippelde verkleuring van de rechterhelft van de stam: aantasting. En zo staan er meer essen….. Zonder externe aantasting, als zwammen, is het al lastiger te zien, maar verkleuring van takken en aanmerkelijk meer bewegen van de wortelvoet bij wind, zijn redelijke duiders dat het foute boel is. Echter, het proces van gezond naar opgegeven/gevaarlijk, verloopt binnen een jaar, mogelijk half jaar. Het is ondoenlijk om in NL alle bomen op een dergelijke frequentie te controleren.

De meerderheid van de schade op Hofstede Sterreschans is es gerelateerd.
Wij frezen dat de komende paar jaar vrijwel alle essen uit Nederland gaan verdwijnen. Nadat men er, net als bij indertijd de iepziekte, in slaagt om resistentie klonen te ontwikkelen, zal het essenbestand weer toenemen. Dat kan zo maar 10-15 jaar duren.

Wat is dat, die essen ziekte? Klik hier voor link naar Wageningen Universiteit info.
Interessante video? Klik hier voor onderzoek essenziekte v.e. professor van KEW.org

Rotte voet.
Omgewaaide es ligt net op de inrit van Hofstede Sterreschans.

Hofstede Sterreschans en de waterstof-economie…..

In 1815 kocht koopman Adriaan Paets van Troostwijk de buitenplaats Sterreschans. Hij trok zich terug uit zijn werkzame leven en besteedde tijd en geld aan het doen van wetenschappelijk onderzoek.
Adriaan deed samen met Rudolph Deiman onderzoek met de elektriseermachine en leverde het bewijs dat water met elektriciteit in de elementen waterstof en zuurstof is te splitsen en weer terug tot water kan reageren. Zij zijn daarmee de uitvinders van wat bekend staat als elektrolyse.
(Ook vonden ze lachgas als narcose gas en de syntheseroute voor de grondstof van PVC plastic uit. Adriaan publiceerde als eerste over de invloed van groen op luchtkwaliteit.)
Er lopen proeven om met windenergie op zee met die opgewekte stroom middels elektrolyse, het zeewater in waterstof te splitsen en zo energie op te slaan in de vorm van waterstof.

17 december 2019 Historisch Nieuwsblad scheurkalender: waterstofauto.

Wetenschappelijk artikel over elektrolyse.

Video (1 minuut) over electrolyse op School TV:
https://schooltv.nl/video/de-elektriseermachine-het-opwekken-van-elektriciteit/#q=elektriseermachine

Maaien en sneeuwklokjes…

Zaterdag 18 januari is door het Hofstede Sterreschans beheerteam het besluit genomen om tot het voorjaar niet meer te maaien.
Door het extreem natte weer sinds dit najaar was het telkens te nat. De sterke benodigde maaimachines wegen minimaal 2.000kg en beschadigen een nat terrein te veel. Hoe later je in het najaar maait, hoe lager het gras in het vroege voorjaar. Bloeiende bollen vallen in laag gras meer op.
Inmiddels staan de sneeuwklokjes boven de grond en beginnen de eerste narcissen te bloeien. Maaien is niet meer mogelijk.
Helaas zullen de bollen dit jaar door het hogere gras in delen van het park dus minder opvallen….. Het zij zo, het weer is grillig.
Niet getreurd, volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen!!

Ongeplande bijkomstigheid is dat niet meer kunnen maaien, voor een klein deel is weg te strepen tegen de extreme, ook niet geplande, water geef kosten van zomer 2019. Die bedroegen ongeveer €20.000……

Gras scheuren & mais oogsten.

Groeiseizoen 2019 is een begin gemaakt met het scheuren van het gras van alle weilanden. Lees, het vernieuwen van de grasmat ( bestond uit o.a. Witbol = hooikoorts opwekkend), naar een betere kwaliteit grasland. Dit is een normale agrarische praktijk en wordt in 2020 voortgezet.

Er zijn in wezen 2 routes:
– grasmat dood spuiten, na 4 weken frezen, egaliseren en nieuw gras inzaaien.
– grasmat frezen, mais inzaaien, mais oogsten, terrein frezen/egaliseren, gras inzaaien.

De pachter van Hofstede Sterreschans koos voor de mais-route, die kent meerdere voordelen:
– milieuvriendelijk, geen gifgebruik,
– mais wortelt erg diep en daardoor wordt de bodemstructuur en bodemsamenstelling verbeterd,  
– de te oogsten mais is voer voor de koeien.

De nieuwe grasmat bestaat uit een variatie van grassoorten. Hierdoor bevat het gras veel meer voedingswaarde (natuurlijk eiwit) dan het oude.
Door het gebruik van natuurlijke eiwitten (de boer hoeft geen eiwit van externe bronnen aan te kopen), veranderd de samenstelling van de mest zodanig, dat bovengronds uitrijden/sproeien wordt toegestaan. Vroeger werd het ook zo gedaan. Door een veel betere mestverdeling over het gras dan bij injecteren/uitgieten, ontstaat een gezondere grasmat & bodemleven. Bij injecteren/uitgieten in smalle geconcentreerde stroken mest, ontstaan lokaal zulke hoge concentraties mest, dat dit de grasgroei initieel zelfs remt. Uitsproeien heeft ook een direct positief effect op de foeragerende dieren ( o.a. weidevogels) op de percelen van Hofstede Sterreschans.
Na een droge zomer en een paar natte weken is in oktober 2019 de mais geoogst.

Nabericht [jan20]:
Door de vervolgens nog nattere periode is het onmogelijk gebleken meteen na de oogst het terrein te egaliseren en in te zaaien. In de winter is de bodem te koud en kiemt gras niet meer. Gras inzaaien gaat voorjaar 2020 gebeuren.


Pure power aan het werk! 450 PK maishakselaar en 150 PK trekker met opvangkar.
Hakselaar en opvangkar.
Ja, uw beheerder, eens opgeleid tot ingenieur, wordt altijd blij van pure power!
Nabij de Rijksstraatweg wordt de oogst meteen in transport containers overgeladen en afgevoerd.