Rooien zieke essen

Op dinsdag 24 oktober startte van Weert Rondhout met het verwijderen van zieke essen in het zuidelijk deel van het park. Zij bezitten oa iets kleiner materiaal, met  lagere bodemdruk, om een dergelijk werk zonder al te veel schade uit te kunnen voeren. Zie foto’s onderaan.
Door de essentaksterfte ziekte, die door Nederland trekt, zijn wij genoodzaakt dit te doen. Zieke essen zijn volledig onvoorspelbaar, takken breken spontaan af. Gelukkig staat er al heel veel onderbeplanting, die de gaten op zal vullen cq die door meer licht nu echt de kans krijgt volwassen te worden. De een zijn brood….., is de ander zijn kans! Daar waar het wel te open wordt, zijn wij van plan om de komende jaren nieuw plantgoed te planten.
Dit dunnings-werk is eind 2016 bij de Boswet autoriteit aangemeld en is door de provincie Utrecht goedgekeurd.
Om schade aan fietspad en terrein maximaal te voorkomen, legt de aannemer veel stalen rijplaten (4-5 vrachtauto’s vol). Het gebruik van het fietspad is met de gemeente afgestemd. Zij stelden geplanned onderhoud aan het fietspad iets uit en voeren dat na de rooiwerkzaamheden alsnog uit. De aannemer zal buiten de spits, voor zover aanwezig (vanaf de pont gaat menig scholier direct naar Breukelen), hout over het fietspad uitrijden. Achter de bushalte wordt in overleg met de provincie en Utrechts Landschap een tijdelijke houtopslag gemaakt (rijplaten gelegd en paaltjes tijdelijk verwijderd). Afhankelijk van het weer, zullen de werkzaamheden 3-4 weken duren, waarbij het zwaartepunt van het werk in het park ligt.
Het zuidelijk deel van het park is gedurende de rooiwerkzaamheden afgesloten voor bezoekers. Enige overlast op het fietspad is niet te vermijden, bij voorbaat excuses hier voor. Natte rijplaten kunnen glad zijn, de aannemer plaatste borden.
Update: De werkzaamheden zijn eind november 2017 afgerond. Het park is enorm opgeknapt.

Staatsbosbeheer heeft een webpagina met meer info, zie:
informatie essen taksterfte ziekte
In Utrecht zijn ook veel essen ziek, 82% van de essen is aangetast, zie: 
nieuwsbericht DUIC over zieke essen

Info Wageningen Universiteit: zie hier