Rooien zieke essen

Op dinsdag 24 oktober startte van Weert Rondhout met het verwijderen van zieke essen in het zuidelijk deel van het park. Zij bezitten oa iets kleiner materiaal, met  lagere bodemdruk, om een dergelijk werk zonder al te veel schade uit te kunnen voeren. Zie foto’s onderaan.
Door de essentaksterfte ziekte, die door Nederland trekt, zijn wij genoodzaakt dit te doen. Zieke essen zijn volledig onvoorspelbaar, takken breken spontaan af. Gelukkig staat er al heel veel onderbeplanting, die de gaten op zal vullen cq die door meer licht nu echt de kans krijgt volwassen te worden. De een zijn brood….., is de ander zijn kans! Daar waar het wel te open wordt, zijn wij van plan om de komende jaren nieuw plantgoed te planten.
Dit dunnings-werk is eind 2016 bij de Boswet autoriteit aangemeld en is door de provincie Utrecht goedgekeurd.
Om schade aan fietspad en terrein maximaal te voorkomen, legt de aannemer veel stalen rijplaten (4-5 vrachtauto’s vol). Het gebruik van het fietspad is met de gemeente afgestemd. Zij stelden geplanned onderhoud aan het fietspad iets uit en voeren dat na de rooiwerkzaamheden alsnog uit. De aannemer zal buiten de spits, voor zover aanwezig (vanaf de pont gaat menig scholier direct naar Breukelen), hout over het fietspad uitrijden. Achter de bushalte wordt in overleg met de provincie en Utrechts Landschap een tijdelijke houtopslag gemaakt (rijplaten gelegd en paaltjes tijdelijk verwijderd). Afhankelijk van het weer, zullen de werkzaamheden 3-4 weken duren, waarbij het zwaartepunt van het werk in het park ligt.
Het zuidelijk deel van het park is gedurende de rooiwerkzaamheden afgesloten voor bezoekers. Enige overlast op het fietspad is niet te vermijden, bij voorbaat excuses hier voor. Natte rijplaten kunnen glad zijn, de aannemer plaatste borden.
Update: De werkzaamheden zijn eind november 2017 afgerond. Het park is enorm opgeknapt.

Staatsbosbeheer heeft een webpagina met meer info, zie:
informatie essen taksterfte ziekte
In Utrecht zijn ook veel essen ziek, 82% van de essen is aangetast, zie: 
nieuwsbericht DUIC over zieke essen

Bliksem inslag in oude eik

Op vrijdag 29 september 2017 sloeg bij onweer rond 20:00 de bliksem in een ruim 100 jaar oude eik. De sapstroom van een boom, cambium, waardoor voedingstoffen en water gaan en jaarlijks de boom dikker maakt (jaarringen),  zit net onder de bast. Deze relatief zachte en natte houtvezel geleid de stroom het beste. Daarnaast loopt hoogspanning graag langs de buitenkant van een geleider. Door de enorme hoge spanning van rond de 1 miljoen volt ontplofte een klein deel van de met water gevulde cellen en natte bast doordat het water meteen aan de kook raakte en drukte de vrijkomende stoom de bast van de stam. Het cambium is oppervlakkig beschadigd. Het is de verwachting dat dit zich herstelt. Wel zal jaren lang te zien zijn dat de bast is beschadigd geraakt. Dit beschadigde spoor loopt licht draaiend rond de boom tot aan een zijtak op zeg 3/4 van de hoogte van de boom door.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambium
http://www.helgavanleur.nl/Columns/13/feiten-en-fabels-over-donder-en-bliksem

Boom vellen (=tree felling)

Na verwijderen van een met kluit en al in een beuk omgewaaide es, werd 10 meter verderop een potentieel gevaarlijk exemplaar gevonden en verwijderd.
De zager is Michiel DvT.

Hierbij de directe YouTube link voor eventuele `Apple weigeringen`: https://youtu.be/P617d7ogiek

Het lijkt een doorgegroeide hakhoutstommel te zijn. Oorspronkelijk werd deze stronk voor hakhout-productie telkens afgezet en is na niet meer afzetten, uiteindelijk als boom doorgegroeid. Dat zijn meestal ‘zwakke broeders’. Naast een gat onderin, blijkt 20cm diameter van de kern van de stam over de eerste 1,5 lengte volledig rot te zijn. Zie bruine plek bij omvallen.
Omdat essen zo hard groeien, worden van buiten zichtbare tekenen van beschadiging of rot, vaak snel overgroeid en zie je ze bij een snelle blik vaak niet meer. Inspectie is niet alleen tijdrovend, het is slechts mogelijk voor zeg de eerste 5-10 meter van de stam. Essen blijken onvoorspelbaar, er kan zo maar een ogenschijnlijk gezonde tak uit vallen. En dan zwijgen we over de invloed van de essentaksterfte-ziekte die door NL trekt.

Opgeven is geen optie.nl – Alpes d’Huez

Een team van ruim 40 specialisten uit het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en een aantal van hun oud patienten doen op 1 juni 2017 mee aan de beklimming van de Alpes d’Huez. Dit team doet al jaren onderzoek naar de verbetering van zorg en kwaliteit van leven voor patiënten met bot en weke delen kanker (sarcomen).

Schoonzoon/zwager van de eigenaar/beheerder van Hofstede Sterreschans,
prof. dr. Sander Dijkstra, zit in dit team.
Hofstede Sterreschans leverde slechts een bescheiden bijdrage in natura (walnoten) voor de op 21 december voor het LUMC en NS station Leiden gehouden kerstmarkt.

LUMC-team website: http://www.lumc-alpedhuzes.com

Sander zijn persoonlijke Alpes d’Huez sponsorsite:
https://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/steun-deelnemer?ri=7590
Stichting Alpes d’Huez:http://www.opgevenisgeenoptie.nl

Sander zijn ziekenhuispagina:
https://www.lumc.nl/org/orthopedie/medewerkers/81210111346579
Een project: https://www.youtube.com/watch?v=QR7XFhx-KY0

Donaties zijn van harte welkom!
Kerstman met zakjes walnoten.